Banner

KIA

Đặt xe Online

Thương hiệu :
Loại xe :
Chọn xe :
Ngày đón :
Ngày về :
Tên khách hàng :
Số điện thoại (*) :
Email (*) :
Địa chỉ giao nhận (nếu có) :
(*) : Trường bắt buộc phải nhập
Kia sorento 7 Chỗ MÁY XĂNG 2017
1,300,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA SORENTO

Loại xe: 7 Chỗ

Đời xe: 2017

Màu sắc: Màu trắng

Kia sorento 7 Chỗ MÁY XĂNG 2015
1,100,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA SORENTO

Loại xe: 7 Chỗ

Đời xe: 2015

Màu sắc: Màu trắng

KIA CERATO Tự Động 2017
800,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA CERATO

Loại xe: 5 Chỗ

Đời xe: 2017

Màu sắc: Màu đỏ

KIA CERATO Tự Động 2017
800,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA CERATO

Loại xe: 5 Chỗ

Đời xe: 2017

Màu sắc: Màu trắng

Kia Sedora 7 Chỗ MÁY XĂNG 2015
1,300,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA SEDONA

Loại xe: 7 Chỗ

Đời xe: 2015

Màu sắc: Màu BẠC

Kia Sedora 7 Chỗ MÁY XĂNG 2017
1,5,00,,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA

Loại xe: 7 Chỗ

Đời xe: 2017

Màu sắc: Màu BẠC

Kia Morning Tự Động 4 Chỗ
500,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA MORNING

Loại xe: 4 Chỗ

Đời xe: 2014

Màu sắc: Màu ĐEN

Kia Morning Tự Động 4 Chỗ
500,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA MORNING

Loại xe: 4 Chỗ

Đời xe: 2014

Màu sắc: Màu Trắng

Kia K3 2015 4 Chỗ
600,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA

Loại xe: 4 Chỗ

Đời xe: 2015

Màu sắc: Màu Trắng

Kia Sedora 7 Chỗ MÁY DẦU 2017
1,400,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA

Loại xe: 7 Chỗ

Đời xe: 2017

Màu sắc: Màu TRẮNG

Kia Rondo 7 Chỗ
1,500,000
Thông số kỹ thuật

Hãng xe: KIA

Loại xe: 7 Chỗ

Đời xe: 2014

Màu sắc: Màu Xanh